ระบบตรวจสอบเงินโอน บุคลากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ตรวจสอบเงินโอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
<--ใส่เลขที่บัญชีที่ต้องการตรวจสอบ (เฉพาะตัวเลข10หลัก)
 เลขที่บัญชีธนาคาร :
ลำดับที่ วันที่โอน เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร รายการโอน จำนวนเงินโอน หมายเหตุ

© 2013 ลิขสิทธิ์ โดย งานการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 202861 ต่อ 3214